Idag är det: 2024-06-17

Nyhet

2012-08-09 Bra information från kronofogden rörande bluffakturor

Bluffakturor

Bluffaktura eller fakturabedrägeri är ett samlingsbegepp för ett krav på betalning för en vara eller tjänst som du aldrig beställt eller fått levererad. Det kan t.ex. handla om att en försäljare varit i kontakt med dig och anser att du beställt en vara eller tjänst, men där du är av motsatt uppfattning. Du kan råka ut för bluffakturor både som privatperson och som företagare.

Om du får en faktura för en vara eller tjänst som du inte har beställt är det viktigt att du direkt invänder mot kravet. Det gör du genom att skriva till företaget och förklara varför du anser att du inte ska betala.

På Konsumentverkets och Svensk Handels webbplatser kan du få råd och tips på hur du ska göra om du är drabbad. Svensk Handel har även en lista med namn och adresser till företag som de anser vara oseriösa. Du hittar även information om bluffakturor på Datainspektionens och Företagarnas webbplatser.

Du kan alltid kontakta Kronofogdens kundservice på telefon 0771-73 73 00

Vad händer om en bluffaktura hamnar hos Kronofogden?

Även om du invänder mot fakturan kan företaget som skickat fakturan välja att skicka in en ansökan om betalningsföreläggandebetalningsföreläggande till Kronofogden. Det är då viktigt att du skriftligen invänder mot kravet i betalningsföreläggandet till Kronofogden. Om företaget trots ditt bestridande vill gå vidare med ärendet lämnas det över till domstol för handläggning där. Oseriösa företag brukar inte vilja ha en sådan prövning.

Om domstolen vid sin prövning kommer fram till att företaget har rätt att få betalt av dig kan du, utöver att få betala själva fordranfordran , även riskera att få betala rättegångskostnader.

Kronofogden kan aldrig driva in en fordran innan det finns ett beslut om detta efter en ansökan betalningsföreläggande eller av en domstol.

Kronofogden kan i sin handläggning av en ansökan om betalningsföreläggande inte ta ställning till om det är en bluffaktura eller inte.