Idag är det: 2024-06-17

Nyhet

2012-05-07 Kraftig ökning av antalet företagskonkurser

Efter en modest ökning under årets första kvartal landar aprilsiffran för antalet företagskonkurser på plus 19 procent. De största konkursuppgångarna återfinns inom partihandeln och transportbranschen, men även byggindustrin och detaljhandeln är drabbade. Bland storstadsregionerna är det framför allt Skåne län som i april hade ett kraftigt ökande antal konkurser, men sett till året har konkurserna i Stockholms län och Västra Götaland ökat mest. Samtidigt tyder flera signaler på att ekonomin är på väg att vända uppåt.
Under april månad gick 548 företag i konkurs. Det motsvarar en ökning med hela 19 procent jämfört med samma månad föregående år.
— Innan konjunkturläget har stabiliserats kommer vi säkerligen att se såväl upp- som nedgångar i statistiken när det gäller företagskonkurserna. Just nu står det och väger, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh.

— Vi kan även konstatera en viss överetablering inom vissa branscher, och även om nyföretagandet nu minskar något har antalet verksamma företag inom svenskt näringsliv ökat konstant under 2000-talet, så det är ofrånkomligt att en viss utslagning sker. Samtidigt ser konjunkturläget enligt de senaste rapporterna ut att ha ljusnat inom de flesta branscher.

Fler konkurser inom de flesta län och branscher
De största konkursuppgångarna återfinns inom partihandeln och transportbranschen, men även byggindustrin och detaljhandeln är drabbade.
— När konsumenterna håller igen drabbar det inte minst handelsbranschen som lär ha det kämpigt även fortsättningsvis tills vi landar i en stabilare konjunktur. De privata tjänsteföretagen går däremot bättre. Det är också en bransch som klarade sig hyggligt igenom förra året och där många företag nu även planerar nyanställningar i takt med att efterfrågan ökar, säger Roland Sigbladh.

På regionbasis hade Sveriges län, med några få undantag, ett ökande antal företagskonkurser under april månad. När det gäller storstadslänen var det i Skåne man såg den största konkursökningen, medan ökningarna är mer modesta i Stockholm och Västra Götaland.  Sett till året är det dock i Stockholms län och Västra Götaland som konkurserna har ökat mest. I huvudstadsregionen är det framför allt fler konkurser inom detaljhandeln samt bygg- och fastighetsbranschen som ligger bakom uppgången.

Konjunkturuppgång i sikte
Den svaga internationella utvecklingen försvårar den ekonomiska tillväxten i Sverige, och hushållen blir därmed mycket viktiga för den fortsatta efterfrågan. Det finns en hel del faktorer som ändå tyder på att vändningen är nära ur svenskt vidkommande. Då sparandet är högt finns det förväntningar om att konsumtionen kommer att öka framöver. Såväl tillverkningsindustrin som byggbranschen räknar med en god ordertillväxt framöver, liksom de privata tjänstenäringarna tror på en ökad efterfrågan. Hälften av Sveriges småföretagare har ökat sin omsättning sedan i höstas och majoriteten tror på expansionsmöjligheter på sikt.
— Visst finns det orosmoln som kan hota återhämtningen — bland annat ett fortsatt stigande oljepris och ett bakslag för den finansiella stabiliteten i Europa. Det skulle slå även mot svenska företag och dämpa den ekonomiska utvecklingen på sikt. Men när konjunkturläget så småningom stärks står de företag som har klarat sig igenom krisen på solid grund, avslutar Roland Sigbladh.